Theo Wijngaard

Waar wacht je nog op, ga meteen naar https://vogueplay.com/ar/cleopatra-tragamonedas/ nu is het tijd om te beginnen attained spelen en winnen! Voor kwesties op het gebied van het arbeidsrecht, bestuursrecht, personen & familierecht en vreemdelingenrecht, staat Theo Wijngaard u graag bij met een praktisch advies of bij het voeren van een procedure. Binnen deze rechtsgebieden kunt u bij hem in het bijzonder terecht voor privacyaspecten (Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wetgeving) en kwesties met betrekking tot toezicht en handhaving. Daarnaast kan hij u ook adviseren over internationale procedures bij bijvoorbeeld het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en u daarin zo nodig bijstaan.

Theo Wijngaard studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (1994) en studeerde af in internationaal recht en strafrecht. Na zijn studie werkte Theo Wijngaard onder meer als juridisch adviseur, rechtsbijstandverlener en senior beleidsmedewerker bij internationale niet-gouvernementele organisaties als Artsen zonder Grenzen en Amnesty International, bij de Stichting Rechtsbijstand Asiel en bij de sector toezicht privaat van het College bescherming persoonsgegevens.

Zijn juridische werkzaamheden gingen binnen deze functies vaak gepaard met leidinggevende verantwoordelijkheden, in het bijzonder op het gebied van juridische kwaliteitszorg, organisatieontwikkeling en verandermanagement.

Theo Wijngaard heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Zo schreef hij onder meer in 2005 als mede-auteur mee aan de eerste best practice guide op het gebied van de gefinancierde rechtsbijstand in Nederland: Bij de hand in asielzaken. Leidraad voor de asieladvocaat.

In 2009 voltooide hij de post doctorale opleiding Informaticarecht van de Grotius Academie. Theo Wijngaard is lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken van FORUM, de Werkgroep  Rechtsbijstand in Vluchtelingenzaken en de Nederlandse Vereniging voor Informaticarecht. Sinds 2011 zet Theo Wijngaard zich in als bestuurssecretaris van de Stichting voor Mensenrechten en Gezondheidszorg ‘Johannes Wier’.