Vreemdelingenrecht

Er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over migratie. Vluchtelingen, een buitenlandse partner of kennismigranten: vreemdelingenrecht is alom aanwezig in de Nederlandse samenleving. Voor een succesvolle start in Nederland is een stabiel verblijf onontbeerlijk. Visumproblemen, de veroordeling voor een strafbaar feit, ontslag of het einde van uw relatie kunnen leiden tot veranderingen in uw verblijfssituatie of zelfs leiden tot verblijfsbeëindiging.

Dan is het goed te weten dat u bij Boesjes & Wijngaard Advocaten terecht kunt met uw vragen over vreemdelingenrecht. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor familierechtelijke en internationaalrechtelijke aspecten.

Heeft u een vraag of probleem? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.