Nieuws

Er is de laatste weken veel ophef over het decreet van 27 januari 2017 waarmee de nieuwe Amerikaanse President een inreisverbod afkondigde voor mensen afkomstig uit Irak, Iran, Syrië, Soedan, Somalië, Jemen en Libië. De Nederlandse vreemdelingenwet kent ook de mogelijkheid om aan mensen van buiten...

Het nieuwe jaar gaat traditiegetrouw gepaard met de inwerkingtreding van nieuwe wetsvoorstellen en het aanpassen van tarieven en kosten. Dat geldt ook voor de juridische praktijk. Zo stelt de Raad voor Rechtsbijstand jaarlijks de hoogte van de eigen bijdrage vast voor gefinancierde rechtsbijstand. Ook de griffierechten...