Netwerkpartners en andere verwijzingen

Netwerkpartners en andere verwijzingen

Boesjes & Wijngaard Advocaten ziet zichzelf niet als een one-stop shop, wij kennen onze sterke kanten, en onderkennen onze ‘blinde vlekken’. Mochten wij u in een bepaalde kwestie niet kunnen adviseren of bijstaan, dan kunnen wij u verwijzen naar een van de contacten uit ons professionele netwerk.

Ons netwerk

Binnen het pand aan het Kenaupark 24 werken wij nauw samen met de andere advocaten die daar gevestigd zijn. Zij kunnen u in voorkomende gevallen bijstaan in kwesties op rechtsterreinen waarop wij zelf niet actief zijn, zoals strafrecht, letselschade of ondernemingsrecht.

Enkele van de collega advocaten zijn gecertificeerd mediator bij de Mediators federatie Nederland (MfN) en kunnen als zodanig bemiddelen in arbeids- of familiegeschillen.

Mochten wij u ‘binnen’ het Kenaupark 24 niet van dienst kunnen zijn, dan kunnen wij u verwijzen naar een van onze professionele en ervaren contacten ‘buiten’.

Ons professionele netwerk omvat onder meer diverse andere advocatenkantoren, notarissen, financieel dienstverleners, diverse hulpverlenende instanties en personen en een scala aan niet-gouvernementele organisaties.

Nuttige verwijzingen

Niet voor iedere juridische kwestie heeft u een advocaat nodig. Hieronder hebben wij voor u enkele relevante verwijzingen geselecteerd waar u nadere informatie kunt vinden:

  • College voor de Rechten van de Mens: controlerend en toezichthoudend orgaan over de naleving door de Nederlandse overheid van mensenrechtenverdragen;
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland;
  • Juridisch Loket: het Juridisch Loket geeft gratis informatie en eenvoudig advies aan particulieren over diverse juridische kwesties over zaken als wonen, werk, verblijfsrecht en consumentenzaken;
  • Nationale ombudsman: voor klachten over de overheid en overheidsinstellingen of – onderdelen, zoals politie, gemeenten, belastingdienst e.d.;
  • Raad voor Rechtsbijstand: overheidsorganisatie verantwoordelijk voor het toekennen van gefinancierde rechtsbijstand (Legal Aid). Bevat informatie over voorwaarden voor gefinancierde rechtsbijstand;
  • Veilig Thuis: voor het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Villa Pinedo: hulp- en adviesorganisatie van en voor kinderen in echtscheidingssituaties;
  • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP): informatie over schuldsanering via de rechter om na drie jaar schuldenvrij te zijn (een “schone lei” te krijgen).