Privacywaakhond CBP kritisch over ‘kopietje paspoort’

Op 12 juli 2012 publiceerde het College bescherming persoonsgegevens (CBP) de Richtsnoeren identificatie en verificatie van persoonsgegevens over het gebruik van ‘kopietje paspoort’, een verschijnsel waar bijna iedereen mee te maken heeft en waarbij te pas en te onpas kopieën worden gemaakt van identiteitsdocumenten.

Het CBP concludeert dat in de meeste gevallen de noodzaak voor het ‘kopietje paspoort’ ontbreekt. Volgens het CBP kan de controle van een identiteit meestal plaatsvinden door middel van het tonen van een identiteitsdocument. In enkele gevallen is het noodzakelijk bepaalde gegevens van zo’n document te noteren en slechts in uitzonderingsgevallen is een kopie noodzakelijk of verplicht. De Richtsnoeren bevatten praktische voorbeelden waarin wordt verduidelijkt wanneer een kopie wel of niet is toegestaan.

Behalve veel ergernis over het gebruik van een ‘kopietje paspoort’, schuilt in het gemak waarmee dit in toenemende mate gebeurt ook het gevaar dat belangrijke persoonsgegevens, zoals het burgerservicenummer (BSN), in handen van derden komen of op een oneigenlijke wijze wordt gebruikt. Het BSN is een uniek persoonsnummer en vooral bedoeld om het contact met de overheid te vergemakkelijken. Achter een BSN bevindt zich belangrijke en gevoelige persoonlijke informatie, zoals belastinggegevens of medische informatie. Gegevens die erg gevoelig zijn en waar de gemiddelde winkelier niets mee te maken heeft.

Maar belangrijker nog is dat door het gemak van een ‘kopietje paspoort’ in de praktijk vaak een deugdelijke controle van het identiteitsdocument op echtheid en geldigheid achterwege blijft. Dat draagt het risico in zich dat valse of vervalste documenten eenvoudig via een kopietje voor echt worden versleten. Immers, na het maken van een kopie zijn kenmerken ven vervalsing nauwelijks op te merken en stelt de winkelier zich bloot aan frauduleuze handelingen. De schijnveiligheid van het ‘kopietje paspoort’ zet daarmee de deur open voor identiteitsfraude; een risico dat de winkelier nu juist wilde voorkomen…